Navigation path

Additional tools

od A po Z

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka slúži na podporu európskej politiky v oblasti rozvoja vidieka. Preto sa z fondu financujú programy rozvoja vidieka v členských štátoch a regiónoch Únie. Programy sú vytvárané v spolupráci s Európskou komisiou a členskými štátmi, pričom sa v nich zohľadňujú strategické usmernenia pre politiku rozvoja vidieka, ktorú prijala Rada, a priority ustanovené v národných strategických plánoch.

Počas programového obdobia 2007 - 2013 sa fond sústredí na tri hlavné ciele:

  • zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesníctva;
  • zlepšenie životného prostredia a správy vidieka;
  • zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.

Politika súdržnosti zohráva hlavnú úlohu pri podpore ekonomickej regenerácie vidieckych oblastí a dopĺňa opatrenia podporované v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka.

Viac informácií

Politika rozvoja vidieka na obdobie 2007 - 2013.

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá