Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) sprijină politica europeană în domeniul dezvoltării rurale, finanţând programe în statele membre şi în regiunile Uniunii. Acestea sunt elaborate în comun de Comisia Europeană şi de statele membre, ţinând cont de orientările strategice privind politica de dezvoltare rurală adoptate de Consiliu şi de priorităţile stabilite în planurile naţionale strategice.

Pentru perioada de programare 2007-2013, FEADR se va axa pe trei mari obiective:

  • creşterea competitivităţii în agricultură şi silvicultură
  • ameliorarea mediului şi a spaţiului rural, prin sprijinirea gestionării terenurilor
  • îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul rural.

De asemenea, politica de coeziune joacă un rol esenţial în sprijinirea relansării economiei în zonele rurale, alăturându-se acţiunilor susţinute de FEADR.

Mai multe detalii

Politica de dezvoltare rurală 2007-2013

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale