Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP)

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) remia Europos kaimo plėtros politiką. Šiuo tikslu jis finansuoja kaimo plėtros programas Europos Sąjungos valstybėse narėse ir regionuose. Programos rengiamos bendradarbiaujant Europos Komisijai ir valstybėms narėms. Atsižvelgiama į Tarybos priimtas strategines kaimo plėtros politikos gaires bei nacionaliniuose strateginiuose planuose nustatytus prioritetus.

2007-2013 m. programavimo laikotarpiu trys pagrindiniai fondo uždaviniai yra:

  • didinti žemės ūkio ir miškininkystės konkurencingumą,
  • gerinti aplinką ir remti kaimo vietovių valdymą,
  • gerinti gyvenimo kokybę kaimo vietovėse.

Svarbus vaidmuo remiant ekonominį kaimo vietovių atkūrimą tenka ir sanglaudos politikai, kuri papildo Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai remiamus veiksmus.

Išsamiau

2007-2013 m. kaimo plėtros politika

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos