Navigation path

Additional tools

Sanasto

Maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta tuetaan Euroopan maaseudun kehittämispolitiikkaa rahoittamalla EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden maaseudun kehittämisohjelmia. Ohjelmat suunnitellaan yhteistyössä Euroopan komission ja kyseessä olevan jäsenvaltion kesken, ja niissä otetaan huomioon neuvoston hyväksymät maaseudun kehittämispolitiikan strategiset suuntaviivat ja kansallisissa strategiasuunnitelmissa asetetut ensisijaiset tavoitteet.

Maatalousrahastolla on ohjelmakaudella 2007-2013 seuraavat kolme päätavoitetta:

  • maa- ja metsätalouden kilpailukyvyn parantaminen
  • ympäristön tilan parantaminen ja maaseudun hoidon tukeminen
  • maaseudun asukkaiden elämänlaadun parantaminen.

Myös koheesiopolitiikalla on merkittävä tehtävä maaseudun taloudellisen elvyttämisen tukemisessa, ja sillä täydennetään maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta tuettavia toimia.

Lisätietoja

Maaseudun kehittämispolitiikka kaudella 2007-2013

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media