Navigation path

Additional tools

A til Å

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) støtter EU's politik for udvikling af landdistrikterne. Den finansierer således relevante programmer i EU's medlemslande og regioner. Programmerne udarbejdes i samarbejde mellem Kommissionen og medlemslandene ud fra de strategiske retningslinjer for politikken for udvikling af landdistrikter, der fastlægges af Rådet, og de prioriteringer, der opstilles i landenes strategiplaner.

For programmeringsperioden 2007-2013 har fonden tre overordnede mål:

  • forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne
  • forbedring af miljøet og landskabet
  • forbedring af livskvaliteten i landdistrikterne.

Samhørighedspolitikken spiller også en vigtig rolle for genopretningen af økonomien i landdistrikterne, hvor den supplerer de initiativer, der støttes af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.

Læs mere

Politikken for udvikling af landdistrikterne 2007-2013

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!