Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) slouží k podpoře evropské politiky rozvoje venkova. Za tímto účelem financuje programy rozvoje venkova v členských státech a regionech Unie. Na tvorbě programů spolupracuje Evropská komise se členskými zeměmi, přičemž bere v úvahu strategické směry pro politiku rozvoje venkova, které schválila Rada, a priority stanovené ve vnitrostátních strategických plánech.

V programovém období 2007-2013 se fond zaměřuje na tři hlavní cíle:

  • zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví
  • zlepšování životního prostředí a podpora péče o venkovskou krajinu
  • zvyšování kvality života ve venkovských oblastech

V podpoře ekonomické regenerace venkovských oblastí hraje důležitou roli také politika soudržnosti, jež doplňuje činnosti podporované z evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.

Další podrobnosti

Politika rozvoje venkova v období 2007-2013

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média