Navigation path

Additional tools

A till Ö

EU:s solidaritetsfond

EU:s solidaritetsfond inrättades 2002 för att EU ska kunna agera snabbt, effektivt och flexibelt vid större naturkatastrofer. Fonden används framför allt vid naturkatastrofer som har stora återverkningar på levnadsvillkoren, naturen och ekonomin i en eller flera regioner i ett medlemsland eller ett kandidatland som har inlett anslutningsförhandlingar.

Stödet utgår i form av ett enda, övergripande stöd. Det finns inget krav på medfinansiering förutom mottagarlandets egna offentliga insatser. Solidaritetsfonden har en årsbudget på en miljard euro.

Läs mer

EU:s solidaritetsfond

EU regionalpolitik: Håll dig informerad