Navigation path

Additional tools

od A po Z

Fond solidarity

Fond solidarity Európskej únie, ktorý bol vytvorený v roku 2002, má poskytovať rýchlu, efektívnu a pružnú pomoc v urgentných situáciách, ktoré vznikli v dôsledku veľkých prírodných katastrof. Využíva sa hlavne v prípade prírodných katastrof, ktoré majú vážne následky na životné podmienky, prostredie alebo hospodárstvo v jednom alebo viacerých regiónoch členského štátu alebo kandidátskej krajiny, ktorá už začala prístupové rokovania.

Pomoc z fondu má podobu individuálneho alebo globálneho grantu, ktorý dopĺňa verejné zdroje dotknutého štátu. Spolufinancovanie sa nevyžaduje. Maximálny ročný rozpočet fondu je 1 miliarda EUR.

Viac informácií

Fond solidarity

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá