Navigation path

Additional tools

A sa Ż

Fond ta' Solidarjetà tal-UE

Il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea (FSUE), stabbilit fl-2002, hu ddisinnjat biex jippermetti rispons rapidu, effiċjenti u flessibbli għal sitwazzjonijiet urġenti wara diżastri naturali kbar. Jintervjeni l-iktar fid-diżastri naturali li jħallu riperkussjonijiet serji fuq il-kundizzjonijiet tal-għajxien, l-ambjent naturali jew l-ekonomija f'reġjun wieħed jew iktar ta' Stat Membru jew pajjiż kandidat li jkun diġà beda n-negozjati ta' adeżjoni.

L-għajnuna mill-Fond tieħu l-forma ta' għotja globali waħda, mingħajr il-bżonn ta' kofinanzjament, flimkien mal-isforzi pubbliċi tal-Istat benefiċjarju. Il-FSUE għandu baġit annwali massimu ta' €1 biljun.

Għal aktar dettalji

Fond ta' Solidarjetà tal-UE

Politika Reġjonali tal-UE: Żomm ruħek infurmat/a