Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

ES Solidaritātes fonds

Eiropas Savienības Solidaritātes fondu izveidoja 2002. gadā, lai varētu ātri, efektīvi un elastīgi reaģēt uz dabas katastrofu izraisītām ārkārtas situācijām. Tā līdzekļus lielākoties izmanto tad, ja dabas katastrofā ir ievērojami cietuši cilvēku dzīves apstākļi, vide vai ekonomika vienā vai vairākos kādas dalībvalsts (vai pievienošanās sarunas uzsākušas kandidātvalsts) reģionos.

Palīdzību no šā fonda piešķir kā vienreizēju un vispārēju dotāciju, kam netiek pieprasīta līdzfinansējuma daļa. Tā papildina cietušās valsts organizētos pasākumus. ES Solidaritātes fonda maksimālais gada budžets ir 1 miljards eiro.

Plašāka informācija

ES Solidaritātes fonds

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi