Navigation path

Additional tools

Sanasto

EU:n solidaarisuusrahasto

Vuonna 2002 perustetun Euroopan unionin solidaarisuusrahaston (EUSR) tarkoituksena on reagoida nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti luonnonkatastrofien aiheuttamiin hätätilanteisiin. Siitä myönnetään tukea pääasiassa sellaisten luonnonmullistusten yhteydessä, joilla on vakavia vaikutuksia elinoloihin, luonnonympäristöön tai talouteen yhden tai useamman jäsenvaltion tai liittymisneuvottelut aloittaneen ehdokasvaltion alueella.

Rahastosta myönnetään avustusta yleiskattavana kertatukena, jolla täydennetään tuensaajavaltion julkisen sektorin toimia. Solidaarisuusrahaston vuosittainen talousarvio on enimmillään miljardi euroa.

Lisätietoja

EU:n solidaarisuusrahasto

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media