Navigation path

Additional tools

A–Y

ELi Solidaarsusfond

2002. aastal loodud Euroopa Liidu Solidaarsusfondi eesmärk on võimaldada kiirelt, tõhusalt ja paindlikult reageerida suurtest loodusõnnetustest tingitud kriisiolukordadele. Sekkutakse peamiselt loodusõnnetuste korral, mis kahjustavad tõsiselt elutingimusi, looduskeskkonda või majandust ühes või mitmes liikmesriigis või juba ühinemisläbirääkimisi alustanud kandidaatriigis.

Fondist antakse abi ühekordse toetuse näol (kaasrahastamine ei ole vajalik) eesmärgiga toetada abisaajariigi enda jõupingutusi. Solidaarsusfondi maksimaalne aastaeelarve on 1 miljard eurot.

Lisateave

ELi Solidaarsusfond

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis