Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Fond solidarity Evropské unie

Fond solidarity Evropské unie (FSEU) byl zřízen v roce 2002 a slouží k zajištění rychlé, efektivní a flexibilní reakce na naléhavé situace po velkých přírodních katastrofách. Používá se zejména u těch katastrof, které mají závažné následky pro životní podmínky, přírodní prostředí nebo ekonomiku jednoho či více regionů členského státu či kandidátské země, se kterou už byla zahájena jednání o přistoupení.

Pomoc z fondu má formu jednorázového globálního grantu (spolufinancování není nutné) a poskytuje se navíc k prostředkům, které na řešení následků katastrofy vydává daná země. Maximální roční rozpočet fondu činí 1 miliardu eur.

Další podrobnosti

Fond solidarity Evropské unie

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média