Navigation path

Additional tools

A till Ö

Espon (Observationsorgan för europeisk regional utvecklingsplanering)

Espon är ett program för tillämpad forskning som ska tjäna som underlag för strategier för territoriell utveckling i Europa. Inom programmet tar man därför fram omfattande och systematiska uppgifter om territoriella tendenser som rör ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Målet är att kartlägga potentialen hos regioner, städer och större områden och deras ekonomiska problem.

Espons verksamhet omfattar alla EU-länder plus Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Över 130 organ i hela Europa är involverade i programmet. De gör olika typer av studier (tematiska, utvärderande, ämnesövergripande, vetenskapligt nätverksarbete och kapacitetsuppbyggnad) och tar fram territoriell data i form av statistik, analyser och kartor. En av Epsons viktigaste uppgifter är att sprida materialet och göra det begripligt för lokala beslutsfattare. På EU-nivå är Espons forskningsresultat en källa till jämförbar statistik som kan användas för att stärka EU:s konkurrenskraft och bidra till hållbar utveckling.

Läs mer

Espon-programmet English

Espons webbplats English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad