Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Evropsko omrežje za opazovanje prostorskega razvoja (ESPON)

Evropsko omrežje za opazovanje prostorskega razvoja (ESPON) je program uporabnih raziskav, ki se uporabljajo pri pripravi politik ozemeljskega razvoja v Evropi. Program zato zbira obsežne in sistematične podatke o ozemeljskih trendih, povezanih z različnimi gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki. Tako regijam, mestom in večjim ozemljem pomaga prepoznati njihov potencial in prihodnje gospodarske izzive.

V dejavnostih programa ESPON sodeluje več kot 130 organizacij iz vseh držav članic EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice. Sodelujoče organizacije izvajajo različne raziskave (tematske študije, ocena vpliva politik, meddisciplinarne raziskave, znanstvene mreže, izgradnja zmogljivosti) in pripravljajo ozemeljske podatke v obliki statistik, analiz in zemljevidov. Eden od glavnih izzivov programa ESPON je, kako to gradivo dostopno in razumljivo predstaviti oblikovalcem politik na lokalni ravni. Na ravni EU so rezultati raziskav ESPON vir primerljivih informacij in se lahko uporabijo za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Evropske unije.

Vas zanima več?

Program ESPON English

Spletišče ESPON English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji