Navigation path

Additional tools

od A po Z

ESPON (Monitorovacia sieť pre európske územné plánovanie)

ESPON je aplikovaný výskumný program zameraný na podporu formulovania územných rozvojových politík v Európe. Preto program produkuje široké spektrum systémových údajov o územných trendoch, ktoré súvisia s rôznymi hospodárskymi, sociálnymi a environmentálnymi aspektami. Cieľom je identifikácia potenciálu regiónov, miest a väčších územných celkov a ekonomických problémov, ktorým čelia.

Sieť EPSON je aktívna vo všetkých členských štáty EÚ, ako aj v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku a zahŕňa viac ako 130 orgánov z celého kontinentu, ktoré vykonávajú rôzne typy štúdií (tematické, o dosahoch politík, cezsektorové, o tvorení vedeckých sietí alebo tvorbe kapacít) a produkujú územné údaje vo forme štatistík, analýz a máp. Jednou z hlavných úloh siete ESPON je preto sprístupniť tento materiál v jednoduchej a pochopiteľnej forme miestnym tvorcom politík. Na úrovni EÚ sú výsledky siete zdrojom navzájom porovnateľných informácií, ktoré môžu byť využité na zlepšenie konkurencieschopnosti Únie a jej udržateľného rozvoja.

Viac informácií

Program ESPON English

Internetové stránky siete ESPON English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá