Navigation path

Additional tools

De la A la Z

ESPON - Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale

ESPON este un program de cercetare aplicată care ajută la elaborarea politicilor de dezvoltare teritorială în Europa. În acest scop, programul furnizează diverse date sistematice cu privire la tendinţele teritoriale legate de diverse aspecte economice, sociale şi de mediu, cu scopul de a identifica potenţialul regiunilor, al oraşelor şi al teritoriilor mai vaste, precum şi provocările economice cu care acestea se confruntă.

Activităţile ESPON vizează toate statele membre, precum şi Elveţia, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. În acest program sunt implicate peste 130 de organizaţii de pe întreg continentul. Acestea realizează diferite tipuri de studii (tematice, privind impactul politic sau crearea de reţele de cercetare ori consolidarea capacităţii) şi furnizează date privind tendinţele teritoriale sub formă de statistici, analize şi hărţi. Prin urmare, una din provocările majore ale ESPON este de a pune acest material la dispoziţia responsabililor politici de la nivel local. La nivelul UE, rezultatele activităţilor de cercetare desfăşurate în cadrul ESPON reprezintă o sursă de informaţii comparabile, care pot fi utilizate pentru a ameliora competitivitatea şi dezvoltarea durabilă a Uniunii.

Mai multe detalii

Programul ESPON English

Site-ul de internet ESPON English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale