Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

ESPON (Europees waarnemingsnetwerk voor ruimtelijke ordening)

ESPON is een programma voor toegepast onderzoek ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling op het gebied van ruimtelijke ordening in Europa. Daartoe levert het programma gevarieerde en systematische gegevens over trends op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling die verband houden met economische, sociale en milieuaspecten. Deze moeten helpen bepalen welke mogelijkheden en economische uitdagingen er zijn voor regio's, steden en ruimere gebieden.

ESPON ontplooit zijn activiteiten in alle EU-lidstaten plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland. Verspreid over het hele continent zijn er meer dan 130 instanties bij aangesloten. Zij verrichten allerlei studies (over bepaalde thema's, beleidseffecten, horizontale verbanden, wetenschappelijke netwerken, capaciteitsopbouw) en leveren territoriale gegevens in de vorm van statistieken, analyses en kaarten. Een van de grootste uitdagingen voor ESPON is dit materiaal op eenvoudige en begrijpelijke wijze toegankelijk te maken voor lokale beleidsmakers. Op EU-niveau vormen de resultaten van ESPON-onderzoeksactiviteiten een bron van vergelijkbare informatie die kan worden gebruikt om concurrentievermogen en duurzame ontwikkeling in de Europese Unie te bevorderen.

Meer details

ESPON-programma English

ESPON-website English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte