Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Eiropas Telpiskās plānošanas novērošanas tīkls (ESPON)

ESPON ir pētniecības programma, kas palīdz formulēt teritoriālās attīstības politiku Eiropā. Šajā programmā sagatavo plaša spektra sistēmiskus datus par teritoriālām tendencēm, kas vērojamas attiecībā uz dažādiem ekonomiskiem, sociāliem un vides aspektiem, lai beigās novērtētu reģionu, pilsētu un plašāku teritoriālu vienību potenciālu un ekonomiskās problēmas, ar ko nākas saskarties.

ESPON darbojas visās ES dalībvalstīs, kā arī Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un Šveicē. Šajā tīklā ir 130 organizāciju no visas Eiropas. Tās veic dažādus pētījumus (par konkrētiem tematiem, par politikas ietekmi, par vairākām nozarēm kopīgiem jautājumiem, zinātniskos tīklos, par kapacitātes izvēršanu) un sagatavo teritoriālus datus statistikas, analītisku pētījumu un karšu veidā. Viens no galvenajiem ESPON uzdevumiem ir gādāt par to, lai šie materiāli būtu pieejami un viegli saprotami vietējiem politikas veidotājiem. ES līmenī ESPON pētījumu rezultāti ir lielisks salīdzināmas informācijas avots, ko var izmantot, lai uzlabotu ES konkurētspēju un ilgtspējīgu attīstību.

Plašāka informācija

Programma ESPON English

ESPON tīmekļa vietne English

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi