Navigation path

Additional tools

A–Y

Euroopa ruumilise planeerimise vaatlusvõrgustik (ESPON)

ESPON (European Spatial Planning Observation Network) on rakenduslik uurimisprogramm, mille eesmärk on toetada territoriaalse arengu poliitika väljakujundamist Euroopas. Selleks kogutakse programmi raames laiaulatuslikke ja süstemaatilisi andmeid erinevate majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste aspektidega seotud territoriaalsete suundumuste kohta, et teha kindlaks piirkondade, linnade ja suuremate alade potentsiaal ning nende ees seisvad majanduslikud väljakutsed.

Võrgustiku tegevus hõlmab kõiki ELi liikmesriike ning Islandit, Liechtensteini, Norrat ja Šveitsi ning sellesse on kaasatud üle 130 asutuse kogu Euroopas. Nad teostavad erinevaid uurimusi (temaatilised, poliitika mõju, teemadeülesed ning teadusvõrgustikke, suutlikkuse suurendamist käsitlevad) ning koostavad territoriaalseid andmeid statistika, analüüside ja kaartide kujul. Üks programmi ESPON suuremaid väljakutseid on selle materjali kättesaadavaks ja arusaadavaks tegemine kohalikele poliitikakujundajatele. ELi tasandil pakuvad ESPONi uurimistulemused võrreldavat teavet, mida on võimalik kasutada ELi konkurentsivõime ja säästva arengu parandamiseks.

Lisateave

Programm ESPON English

Programmi ESPON veebisait English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis