Navigation path

Additional tools

A til Å

Observationscentret for EU's fysiske og funktionelle udvikling (ORATE)

ORATE er et program for anvendt forskning, der støtter udarbejdelsen af regionaludviklingspolitikker i Europa. Til det formål udarbejdes der omfattende systematiske data om territoriale udviklingstendenser i forbindelse med forskellige økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter, som bruges til at kortlægge potentialet i regioner, byer og større områder og de økonomiske udfordringer, de er konfronteret med.

Aktiviteterne dækker alle EU-landene samt Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz og involverer over 130 organer i Europa. Der foretages undersøgelser af forskellig art (emnebaserede, tværfaglige, politikkens virkning, videnskabeligt netværkssamarbejde og kapacitetsopbygning) og udarbejdes data i form af statistikker, analyser og kort. En af de største udfordringer består derfor i at gøre materialet tilgængeligt og forståeligt for lokale politikere. På EU-plan leverer dette forskningsarbejde sammenlignelige data, der kan bruges til at forbedre konkurrenceevnen og EU's bæredygtige udvikling.

Læs mere

ORATE-programmet English

ORATE-webstedet English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!