Navigation path

Additional tools

Od A do Z

ESPON (Evropská pozorovací síť pro územní plánování)

ESPON je programem aplikovaného výzkumu, jehož cílem je podpora tvorby politik územního rozvoje v Evropě. Program pro tyto účely generuje rozmanité a systematické údaje o územních trendech ekonomické, sociální a environmentální povahy, s cílem určit, které regiony, města a větší území by mohly čelit hospodářským problémům.

Program zahrnuje všechny členské státy a dále Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko a také více než 130 subjektů na celém kontinentě. V jeho rámci se provádějí různé studie (tematické studie, studie dopadu politiky, mezioborové studie a studie budování vědeckých sítí a kapacit) a poskytují územní údaje ve formě statistik, analýz a map. Jednou z hlavních výzev programu ESPON je proto zpřístupnění a přiblížení těchto materiálů tvůrcům politik na místní úrovni. Na úrovni EU poskytují výsledky toho výzkumu zdroje informací, které lze dobře porovnávat a použít ke zvýšení konkurenceschopnosti Unie a jejího udržitelného rozvoje.

Další podrobnosti

Program ESPON English

Internetové stránky programu ESPON English

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média