Navigation path

Additional tools

A till Ö

Regional utvecklingsplanering i ett europeiskt perspektiv (ESDP)

Ursprungsidén till ESDP härstammar från 1960-talet. Efter intensiva diskussioner antogs strategin i maj 1999 av ministrarna för regional utvecklingsplanering från de dåvarande 15 medlemsländerna. ESDP är politiska riktlinjer för att förbättra samarbetet mellan de politikområden som har stor betydelse för den regionala utvecklingsplaneringen. Strategin ska också förbättra samordningen av ländernas egna strategier på området. ESDP bygger på tre huvudprinciper: en balanserad och polycentrisk stadsutveckling och ett nytt förhållande mellan tätort och landsbygd, lika tillgång till kunskapsinfrastruktur samt hållbar utveckling och intelligent förvaltning och bevarande av natur- och kulturtillgångar.

Läs mer

Regional utvecklingsplanering i ett europeiskt perspektiv English Deutsch español français italiano polski

Espon (Observationsorgan för europeisk regional utvecklingsplanering) English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad