Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Evropska perspektiva prostorskega razvoja

Zamisel o evropski perspektivi prostorskega razvoja izvira iz 60. let prejšnjega stoletja. Po dolgi razpravi so jo ministri, pristojni za regionalno načrtovanje v takrat 15 državah članicah, uradno sprejeli maja 1999. Evropska perspektiva je politični okvir za boljše usklajevanje med sektorskimi politikami EU, ki vplivajo na prostorski in ozemeljski razvoj. Cilj perspektive je tudi večja skladnost nacionalnih politik na tem področju. Evropska perspektiva prostorskega razvoja temelji na treh načelih: razvoj uravnoteženega in policentričnega urbanega sistema ter novega partnerstva med mesti in podeželjem; zagotavljanje enakega dostopa do infrastruktur znanja; trajnostni razvoj, inteligentno upravljanje in ohranjanje naravnih in kulturnih dobrin.

Vas zanima več?

Evropska perspektiva prostorskega razvoja English Deutsch español français italiano polski

Evropsko omrežje za opazovanje prostorskega razvoja (ESPON) English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji