Navigation path

Additional tools

od A po Z

Európska koncepcia územného rozvoja

Pôvodna myšlienka koncepcie pochádza zo 60-tych rokov minulého storočia. Po intenzívnych rokovaniach ju ministri zodpovední za územné plánovanie v 15 členských štátoch prijali v máji 1999. Táto koncepcia slúžiaca ako rámec pre politické usmernenia bola vytvorená s cieľom zlepšiť spoluprácu v odvetvových politikách Únie, ktoré majú významný dosah na územný rozvoj. Jej cieľom je aj zlepšenie koordinácie vnútroštátnych politík v tejto oblasti. Európska koncepcia územného rozvoja sa zakladá na troch hlavných zásadách: rozvoj vyrovnaného a polycentrického mestského systému a obnovený vzťah medzi mestami a vidiekom; zabezpečenie rovnakého prístupu k vzdelanostnej infraštruktúre; udržateľný rozvoj, inteligentné riadenie a zachovanie prírody a kultúrneho dedičstva.

Viac informácií

Európska koncepcia územného rozvoja English Deutsch español français italiano polski

Monitorovacia sieť pre európske územné plánovania (ESPON) English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá