Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (ESDP)

Het oorspronkelijke idee voor het ESDP dateert al van de jaren zestig van de vorige eeuw. Na uitvoerige besprekingen werd het in mei 1999 officieel aangenomen door de voor regionale planning bevoegde ministers van de vijftien lidstaten van destijds. Het ESDP is een kader voor beleidsoriëntatie dat de samenwerking op het gebied van sectoraal EU-beleid met significante gevolgen voor de ruimtelijke en territoriale ontwikkeling moet verbeteren. Het moet ook leiden tot een betere coördinatie van het nationaal beleid op dit terrein. Het ESDP steunt op drie hoofdprincipes: ontwikkeling van evenwichtige en polycentrische stadssystemen en nieuwe relaties tussen stad en platteland, zorgen voor gelijke toegang tot kennisinfrastructuren en duurzame ontwikkeling, intelligent beheer en behoud van natuurlijke en culturele rijkdommen.

Meer details

Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (ESDP) English Deutsch español français italiano polski

Europees waarnemingsnetwerk voor ruimtelijke ordening (ESPON) English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte