Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Eiropas Telpiskās attīstības perspektīva

Eiropas Telpiskās attīstības perspektīvas (ETAP) pirmsākumi meklējami sešdesmitajos gados. Beigās to pēc karstām diskusijām 1999. gada maijā oficiāli pieņēma 15 dalībvalstu reģionālās plānošanas ministri. ETAP ir politikas ieviržu pamatnostādnes, kas izstrādātas, lai uzlabotu sadarbību starp tām ES nozaru politikas jomām, kuras var ievērojami ietekmēt telpisko un teritoriālo attīstību. Turklāt tās paredz labāk koordinēt valstu politiku šajā ziņā. ETAP pamatā ir trīs galvenie principi: pirmkārt, sabalansētas un policentriskas pilsētvides veidošana un saiknes atjaunošana starp pilsētām un laukiem, otrkārt, visiem vienādas iespējas piekļūt zināšanu infrastruktūrai, un, treškārt, ilgtspējīga attīstība un atbildīga dabas un kultūras mantojuma pārvaldība un saglabāšana.

Plašāka informācija

Eiropas Telpiskās attīstības perspektīva (ETAP) English Deutsch español français italiano polski

Eiropas Telpiskās plānošanas novērošanas tīkls (ESPON) English

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi