Navigation path

Additional tools

A-tól Z-ig

Európai Területfejlesztési Koncepció

A tervdokumentum alapjául szolgáló eredeti európai területfejlesztési koncepció az 1960-as években született meg. A tervdokumentumot - komoly egyeztető munkát követően - 1999 májusában fogadta el hivatalosan az Európai Uniót akkoriban alkotó 15 tagállam regionális tervezésért felelős minisztere. Az Európai Területfejlesztési Koncepció keretbe foglalja azokat a szakpolitikai iránymutatásokat, melyek az együttműködést hivatottak javítani azok között az uniós ágazati politikák között, melyek jelentős hatást fejtenek ki a térségek és területek fejlődésére. További célja, hogy elősegítse a vonatkozó tagállami szakpolitikák összehangolását. A koncepció alapjául három alapelv szolgál: 1. kiegyensúlyozott és többközpontú városrendszerek kifejlesztése, illetve a város és a vidék közötti viszonyrendszer megújítása 2. egyenlő hozzáférés biztosítása a tudásinfrastruktúrákhoz 3. a természeti és kulturális erőforrások fenntartható fejlesztése, körültekintő kezelése és hatékony védelme.

További információk

Európai Területfejlesztési Koncepció English Deutsch español français italiano polski

Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat (ESPON) English

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok