Navigation path

Additional tools

Sanasto

Euroopan aluekehityssuunnitelma (ESDP)

Euroopan aluekehityssuunnitelman (ESDP) juuret juontavat 1960-luvulle. Sen hyväksyivät virallisesti toukokuussa 1999 senhetkisten 15 jäsenvaltion aluesuunnittelusta vastaavat ministerit tiiviiden neuvottelujen jälkeen. ESDP on neuvoa-antava suunnitelma, jonka tarkoituksena on tehostaa yhteistyötä niiden EU:n alakohtaisten politiikkojen välillä, jotka vaikuttavat merkittävästi aluekehitykseen. ESDP:n tavoitteena on lisäksi parantaa kansallisten politiikkojen yhteensovittamista alalla. ESDP:n taustalla on kolme keskeistä periaatetta, jotka ovat tasapainoisen ja monikeskuksisen kaupunkijärjestelmän ja uuden kaupunki-maaseutu-suhteen kehittäminen, tietoinfrastruktuurin tasavertaisen saatavuuden varmistaminen sekä luonnon- ja kulttuuriperinnön kestävä kehittäminen, harkittu käyttö ja suojelu.

Lisätietoja

Euroopan aluekehityssuunnitelma (ESDP) English Deutsch español français italiano polski

Euroopan aluesuunnittelun seurantakeskus (ESPON) English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media