Navigation path

Additional tools

A–Y

Euroopa ruumi arengukava

Euroopa ruumi arengukava esialgne idee pärineb 1960ndatest aastatest. Selle võtsid 1999. aasta mais pärast pingelisi arutelusid ametlikult vastu 15 liikmesriigi regionaalplaneerimise eest vastutavad ministrid. Euroopa ruumi arengukava on poliitikasuuniste raamistik, mille eesmärk on parandada nende valdkondade poliitika kooskõla, millel on oluline mõju ruumilisele ja territoriaalsele arengule. Samuti on selle eesmärk parandada siseriikliku poliitika koordineerimist asjaomases valdkonnas. Euroopa ruumi arengukava aluseks on kolm peamist põhimõtet: tasakaalustatud ja mitme keskusega linnastute väljaarendamine ning linnade ja maapiirkondade uued omavahelised suhted; võrdse juurdepääsu tagamine teadmiste infrastruktuurile; säästev areng ning loodus- ja kultuuriväärtuste arukas haldamine ja kaitsmine.

Lisateave

Euroopa ruumi arengukava English Deutsch español français italiano polski

Euroopa ruumilise planeerimise vaatlusvõrgustik (ESPON) English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis