Navigation path

Additional tools

A til Å

Det europæiske fysiske og funktionelle udviklingsperspektiv (ESDP)

Idéen bag det europæiske fysiske og funktionelle udviklingsperspektiv (ESDP) går helt tilbage til 1960'erne. Efter mange diskussioner blev det officielt vedtaget i maj 1999 af ministrene for regionalplanlægning i de daværende 15 medlemslande. Der er tale om en ramme for politisk vejledning, der skal forbedre samarbejdet om EU's sektorpolitikker, som har betydning for den fysiske planlægning. Det skal også forbedre samordningen af landenes egne politikker på området. Det bygger på tre grundprincipper: 1) et afbalanceret og polycentrisk urbant system og et nyt forhold mellem by og land, 2) lige adgang til vidensinfrastrukturer og 3) bæredygtig udvikling, intelligent administration og bevaring af natur- og kulturressourcer.

Læs mere

Det europæiske fysiske og funktionelle udviklingsperspektiv (ESDP) English Deutsch español français italiano polski

Observationscentret for EU's fysiske og funktionelle udvikling (ORATE) English

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!