Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Enake možnosti

Enakost med spoloma je temeljno pravno in politično načelo Evropske unije.

EU pripravlja ukrepe za zagotavljanje enakih možnosti in enakosti obravnave ne glede na spol. To načelo velja za vsa področja gospodarskega, družbenega, kulturnega in zasebnega življenja. EU si prizadeva tudi za integracijo načela enakosti spolov, da bi tako okrepila pravice na področju enakosti in preprečila diskriminacijo na podlagi spola.

Načelo boja proti diskriminaciji je bilo v Amsterdamski pogodbi še okrepljeno. Evropska unija se zdaj lahko bori proti diskriminaciji ne samo na podlagi spola, ampak tudi na podlagi rasnega ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Načelo EU o enakih možnostih in nediskriminaciji je vključeno v vse njene politike, tudi tiste s področja regionalnega razvoja.

Vas zanima več?

GD za zaposlovanje in socialne zadeve English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji