Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Gelijke kansen

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen is een van de hoekstenen van het EU-recht en de EU-wetgeving.

De EU heeft zich ertoe verbonden maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat mannen en vrouwen dezelfde kansen hebben en op dezelfde manier worden behandeld. Dit uitgangspunt geldt voor alle sectoren van het economische, maatschappelijke, culturele en gezinsleven. De EU streeft ernaar deze aspecten te betrekken in al haar beleid (gender mainstreaming) om gelijke rechten te bevorderen en seksediscriminatie te bestrijden.

Het non-discriminatiebeginsel werd in het Verdrag van Amsterdam uitdrukkelijk versterkt. De EU heeft nu de bevoegdheid om discriminatie op grond van geslacht, maar ook op grond van ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid te bestrijden.

Bij regionale ontwikkeling wordt dan ook geen uitzondering gemaakt op deze EU-principes ten aanzien gelijke kansen en non-discriminatie.

Meer details

Website DG Werkgelegenheid en sociale zaken English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte