Navigation path

Additional tools

No A līdz Z

Visiem vienādas iespējas

Vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem ir viens no galvenajiem principiem ES likumdošanā un politikas veidošanā.

ES ir apņēmusies nodrošināt visiem vienādas iespējas un vienlīdzīgu attieksmi pret visiem cilvēkiem neatkarīgi no viņu dzimuma un aktīvi strādā, lai šis princips tiktu ievērots visur. Šī nostādne attiecas uz visiem ekonomikas, kultūras, sabiedrības un ģimenes dzīves aspektiem. ES īsteno dzimumu līdztiesības politiku, lai nostiprinātu iespēju vienlīdzības principu un cīnītos pret diskrimināciju dzimuma dēļ.

Nediskriminēšanas princips ir nostiprināts Amsterdamas līgumā. Tagad ES ir pilnvarota cīnīties ne tikai pret diskrimināciju dzimuma dēļ, bet arī ādas krāsas, tautības, reliģiskās pārliecības, invaliditātes, vecuma un seksuālās orientācijas dēļ.

ES apņemšanās nodrošināt visiem vienādas iespējas un novērst diskrimināciju ir iekļauta visās ES politikas jomās, arī reģionālās attīstības politikā.

Plašāka informācija

Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne English

ES reģionālā politika: Esiet informēts!
Sociālie plašsaziņas līdzekļi