Navigation path

Additional tools

Nuo A iki Ž

Lygios galimybės

Vyrų ir moterų lygybė yra ES teisės ir politikos formavimo kertinis akmuo.

ES įsipareigojusi kurti priemones, kuriomis užtikrintų žmonių lygias galimybes ir vienodą požiūrį į juos nepriklausomai nuo lyties. Šios moralinės nuostatos taikomos visoms ekonominio, socialinio, kultūrinio ir šeimos gyvenimo sritims. ES taip pat siekia, kad į lyčių lygybės aspektą būtų atsižvelgiama visose ES veiklos srityse, kad būtų geriau užtikrinamos lygios lyčių teisės ir kovojama su diskriminacija dėl lyties.

Nediskriminavimo principas griežčiau apibrėžtas Amsterdamo sutaryje. ES dabar turi galių kovoti ne tik su diskriminacija dėl lyties, bet ir dėl rasės ar etninės kilmės, religinių įsitikinimų, negalios, amžiaus ir lytinės orientacijos.

ES pasiryžimas propaguoti lygias galimybes ir nediskriminavimą įtvirtintas visose jos politikos kryptyse, įskaitant ir tas, kuriomis siekiama skatinti regioninę plėtrą.

Išsamiau

Užimtumo ir socialinių reikalų generalinio direktorato interneto svetainė English

ES regionų politika: būkite informuoti
Socialinės medijos