Navigation path

Additional tools

A-tól Z-ig

Esélyegyenlőség

Az európai uniós jog és döntéshozatal egyik sarokkövét a nők és férfiak esélyegyenlősége jelenti.

Az Európai Unió elkötelezte magát amellett, hogy intézkedéseket dolgoz ki annak érdekében, hogy polgárai - nemi hovatartozásuktól függetlenül - egyenlő esélyekkel rendelkezzenek, és egyenlő bánásmódban részesüljenek. Ennek szellemében jár el a gazdasági, a társadalmi, a kulturális és a családi élet valamennyi területén. Az EU ezen túlmenően arra törekszik, hogy a nemek közötti egyenlőség szempontrendszerét beépítse szakpolitikáiba annak érdekében, hogy érvényt szerezzen az egyenlőséghez fűződő jogoknak, és felszámolja a nemek közti megkülönböztetést.

Az Amszterdami Szerződés megerősítette a megkülönböztetés tilalmának elvét. Az EU ma már nemcsak a nemi, hanem a faji és etnikai hovatartozáson, illetve a vallási meggyőződésen, a fogyatékosságon, az életkoron és a szexuális beállítottságon alapuló diszkrimináció ellen is jogosult fellépni.

Mindegyik uniós szakpolitika tanúskodik az Unió esélyegyenlőség és megkülönböztetésmentesség melletti elkötelezettségéről, köztük azok is, melyek célját a regionális fejlődés előmozdítása jelenti.

További információk

A Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság honlapja English

Az EU regionális politikája: Legyen tájékozott!
Közösségi hálózatok