Navigation path

Additional tools

Sanasto

Yhtäläiset mahdollisuudet

Naisten ja miesten tasa-arvo on EU:n lainsäädännön ja politiikan kulmakivi.

EU on sitoutunut kehittämään toimenpiteitä, joilla varmistetaan yhtäläiset mahdollisuudet ja tasavertainen kohtelu kaikille sukupuolesta riippumatta. Näin toimitaan kaikilla talouden, yhteiskunnan, kulttuurin ja perhe-elämän alueilla. EU pyrkii ottamaan tasa-arvonäkökohdat huomioon kaikilla politiikan aloilla, jotta voidaan vahvistaa tasa-arvoon liittyviä oikeuksia ja torjua sukupuoleen perustuvaa syrjintää.

Syrjimättömyyden periaatetta vahvistettiin Amsterdamin sopimuksella. EU:lla on nyt mahdollisuus torjua sukupuoleen perustuvan syrjinnän lisäksi rotuun ja etniseen alkuperään, vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään ja seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää.

EU:n sitoutuminen yhtäläisten mahdollisuuksien ja syrjimättömyyden puolustamiseen heijastuu kaikessa sen politiikassa, myös aluekehitystä edistävissä toimissa.

Lisätietoja

Työllisyys- ja sosiaaliasioiden pääosaston verkkosivusto English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media