Navigation path

Additional tools

A till Ö

Miljö

Med sin miljöpolitik vill EU bevara, skydda och förbättra miljön för nuvarande och framtida generationer. Hållbar utveckling är ledstjärnan för politiken.

Miljöpolitikens huvudmål är att stoppa klimatförändringarna, skydda den biologiska mångfalden, minska utsläppen och dess effekter på människors hälsa och verka för en försiktig och rationell användning av våra naturtillgångar.

Alla vinner på EU:s miljöpolitik: stränga miljönormer kan stimulera innovation och företagande. Att skydda miljön kompletterar därför EU:s mål om att utveckla en levande och dynamisk ekonomi.

Flertalet av EU:s politikområden genomsyras av principen om hållbar utveckling och av miljömedvetenhet. Det gäller även sammanhållningspolitikens initiativ och program för 2007-2013. I ansökningar om projektfinansiering måste de sökande beskriva hur deras projekt kan påverka miljön på ett hållbart sätt.

Läs mer

Översikt över EU:s miljöpolitiska mål English

EU regionalpolitik: Håll dig informerad