Navigation path

Additional tools

Od A do Ž

Okolje

Cilji okoljske politike Evropske unije so ohranjanje, varovanje in izboljšanje okolja za sedanje in prihodnje generacije ter uveljavljanje načel trajnostnega razvoja.

Glavne prednostne naloge okoljske politike so: boj proti podnebnim spremembam; varovanje biotske raznovrstnosti; zmanjšanje onesnaževanja in vpliva na človekovo zdravje; promocija smotrne in racionalne rabe naravnih virov.

Okoljska politika Evropi nedvomno koristi: visoki okoljski standardi lahko spodbudijo inovativnost in podjetništvo. Varstvo okolja tako dopolnjuje cilj EU glede razvoja dinamičnega gospodarstva.

Skrb za okolje in trajnostni razvoj imata svoje mesto tudi v drugih politikah EU. Med drugim sta vključena v pobude in programe kohezijske politike za obdobje 2007-2013. Projekti, ki se potegujejo za sredstva kohezijske politike, morajo opisati vpliv predloga na okolje in dokazati svojo zavezo trajnostnemu razvoju.

Vas zanima več?

Cilji okoljske politike Evropske unije English

Regionálna politika EÚ: Ostanite obveščeni
Družabni mediji