Navigation path

Additional tools

od A po Z

Životné prostredie

Cieľom environmentálnej politiky EÚ je zachovanie, ochrana a zlepšenie životného prostredia pre súčasné a budúce generácie a presadzovanie princípov udržateľného rozvoja.

Hlavnými prioritami politiky sú boj proti zmenám klímy, ochrana biodiverzity, zníženie miery znečistenia a jeho dosahu na ľudské zdravie a podpora rozvážneho a racionálneho využívania prírodných zdrojov.

EÚ verí, že z environmentálna politika prinesie úžitok všetkým, pretože vysoko kvalitné environmentálne normy môžu motivovať inovácie a podnikanie. Ochrana životného prostredia preto dopĺňa zámer EÚ vytvoriť dynamické hospodárstvo.

Snaha o uplatňovanie princípov udržateľného rozvoja a zohľadňovanie potrieb životného prostredia je obsiahnutá vo väčšine politických oblastí EÚ, akými sú napríklad iniciatívy a programy v rámci politiky súdržnosti realizovanej počas obdobia rokov 2007 - 2013. Projekty, ktoré sa uchádzajú o financovanie prostredníctvom finančných nástrojov, musia obsahovať vyhodnotenie ich environmentálneho dosahu a udržateľnosti.

Viac informácií

Prehľad cieľov environmentálnej politiky Európskej únie English

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá