Navigation path

Additional tools

De la A la Z

Protecţia mediului

Politica de mediu a Uniunii Europene are drept obiectiv protecţia mediului şi promovarea principiilor de dezvoltare durabilă, pentru generaţiile actuale şi viitoare.

Principalele priorităţi ale acestei politici sunt: combaterea schimbărilor climatice, protecţia biodiversităţii, reducerea poluării şi a impactului acesteia asupra sănătăţii populaţiei, promovarea unei utilizări raţionale a resurselor naturale.

UE consideră că politica sa de mediu este benefică pentru toate părţile implicate - existenţa unor standare de mediu ridicate poate încuraja inovarea şi spiritul antreprenorial. Prin urmare, politica de protecţie a mediului este compatibilă cu obiectivul UE privind dezvoltarea unei economii puternice şi dinamice.

Necesitatea de a aplica principii de dezvoltare durabilă şi de a fi conştienţi de cerinţele de mediu sunt aspecte care se regăsesc în majoritatea domeniilor de activitate ale UE. Printre acestea se numără iniţiative şi programe derulate în cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013. Cei care solicită finanţare prin instrumentele financiare ale acestei politici trebuie să demonstreze în ce măsură propunerile lor au un impact asupra mediului şi că iau în calcul dimensiunea durabilă a dezvoltării.

Mai multe detalii

Politica de mediu a Uniunii Europene - obiective generale English

Politica regională a UE: Fiţi informat
Mijloace de comunicare sociale