Navigation path

Additional tools

Van A tot Z

Milieu

Het milieubeleid van de Europese Unie is gericht op behoud, bescherming en verbetering van het milieu voor de huidige en voor toekomstige generaties, alsmede op bevordering van duurzame ontwikkeling.

De belangrijkste beleidsprioriteiten zijn: klimaatbescherming, instandhouding van de biodiversiteit, bestrijding van de milieuvervuiling en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid, en het promoten van een verstandig gebruik van de natuurlijke hulpbronnen.

De EU is van mening dat haar milieubeleid een win-win-situatie voor Europa oplevert: strenge milieunormen stimuleren innovatie en ondernemerschap. Daarmee vormt milieubescherming een goede aanvulling op de EU-doelstelling om een krachtige en dynamische economie te ontwikkelen.

De eis dat er naar duurzame ontwikkeling moet worden gestreefd en dat er rekening moet worden met milieuoverwegingen, geldt voor de meeste EU-beleidsterreinen. De iniatieven en programma's in het kader van het cohesiebeleid voor 2007-2013 vormen hierop geen uitzondering. Om voor een project via de financiële instrumenten van dit beleid financiering te krijgen, moet worden aangeven hoe het project zich verhoudt tot de doelstellingen ten aanzien van milieu en duurzame ontwikkeling.

Meer details

Overzicht van de milieudoelstellingen van de Europese Unie English

Regionaal beleid van de EU: Blijf op de hoogte