Navigation path

Additional tools

Sanasto

Ympäristö

EU:n ympäristöpolitiikan tavoitteena on suojella ympäristöä, parantaa ympäristön tilaa ja säilyttää se nykyisiä ja tulevia sukupolvia varten. Sillä edistetään myös kestävän kehityksen periaatteita.

Ympäristöpolitiikan ensisijaiset tavoitteet ovat seuraavat: ilmastonmuutoksen torjuminen, luonnon monimuotoisuuden suojelu, saastumisen vähentäminen ja sen terveysvaikutusten rajoittaminen sekä luonnonvarojen järkevän käytön edistäminen.

EU katsoo ympäristöpolitiikkansa tuovan monenlaista etua koko Euroopalle, sillä tiukat ympäristönormit myös edistävät innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä. Ympäristönsuojelu täydentääkin EU:n strategiaa elinvoimaisen ja dynaamisen talouden kehittämiseksi.

Lähes kaikilla EU:n politiikan aloilla on havaittu, kuinka tärkeää on noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja vastata ympäristön tarpeisiin. Näihin tavoitteisiin pyritään koheesiopolitiikan kauden 2007-2013 aloitteilla ja ohjelmilla. Hankkeissa, joille haetaan rahoitusta koheesiopolitiikan rahoitusvälineistä, on kuvattava ehdotusten mahdolliset ympäristövaikutukset ja osoitettava niiden olevan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia.

Lisätietoja

Katsaus Euroopan unionin ympäristöpoliittisiin tavoitteisiin English

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media