Navigation path

Additional tools

A–Y

Keskkond

Euroopa Liidu keskkonnapoliitika eesmärk on säilitada, kaitsta ja parandada keskkonda praeguste ja tulevaste põlvkondade jaoks ning edendada säästva arengu põhimõtteid.

Keskkonnapoliitika peamised prioriteedid on võidelda kliimamuutuse vastu; kaitsta bioloogilist mitmekesisust; vähendada saastet ja selle mõju inimese tervisele; propageerida loodusressursside kaalutletud ja mõistlikku kasutamist.

EL usub, et tema keskkonnapoliitikast saab Euroopa üksnes kasu - kõrged keskkonnanõuded edendavad innovatsiooni ja ettevõtlust. Keskkonna kaitsmine täiendab seega ELi eesmärki arendada välja elujõuline ja dünaamiline majandus.

Vajadus kohaldada säästva arengu põhimõtteid ning olla teadlik keskkonnavajadustest on läbivaks jooneks enamiku ELi poliitikavaldkondade puhul, muu hulgas ajavahemiku 2007-2013 ühtekuuluvuspoliitika algatuste ja programmide raames. Ühtekuuluvuspoliitika rahastamisvahendite kaudu toetust taotlevate projektide puhul peab kirjeldama nende võimalikku keskkonnamõju ning seda, kuidas on arvestatud säästva arengu põhimõtetega.

Lisateave

Ülevaade Euroopa Liidu keskkonnapoliitika eesmärkidest English

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis