Navigation path

Additional tools

A till Ö

Europeiskt grannskaps- och partnerskapsinstrument

Det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet ska stödja de politiska, ekonomiska och sociala reformerna i följande grannländer: Algeriet, Armenien, Azerbajdzjan, Egypten, Georgien, Israel, Jordanien, Libanon, Libyen, Moldavien, Marocko, den palestinska myndigheten, Syrien, Tunisien, Vitryssland och Ukraina. Genom en fortlöpande dialog med varje land ska grannskapspolitiken stärka välståndet, stabiliteten, säkerheten, marknadsekonomin och den hållbara tillväxten i länderna.

Grannskapspolitikens viktigaste redskap är en handlingsplan för varje partnerland med prioriteringar på kort och medellång sikt. Även om varje land har en skräddarsydd plan, så har de ändå gemensamma inslag, t.ex. en politisk dialog, handelspolitiska frågor och ekonomiskt och socialt samarbete.

Sedan 2007 har de enskilda länderprogrammen finansierats med hjälp av det europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet, som även bidrar till det strategiska partnerskapet med Ryssland. För perioden 2007-2013 är anslaget till instrumentet ca 12 miljarder euro.

Läs mer

Den europeiska grannskapspolitiken English Deutsch español français

EU regionalpolitik: Håll dig informerad