Navigation path

Additional tools

od A po Z

Nástroj európskeho susedstva a partnerstva

Európska susedská politika je zameraná na podporu politických, hospodárskych a sociálnych reforiem, ktoré prebiehajú v týchto krajinách susediacich s Európskou úniou: Alžírsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Gruzínsko, Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Maroko, Moldavsko, Palestínske autonómne samosprávne územia, Sýria, Tunis a Ukrajina. Cieľom európskej susedskej politiky je posilnenie prosperity, stability, bezpečnosti, trhového hospodárstva a udržateľného rastu prostredníctvom stáleho dialógu s každou partnerskou krajinou.

Medzi kľúčové nástroje tejto politiky patria akčné plány s krátko- a strednodobými prioritami. Aj keď sú akčné plány šité na mieru každej krajine, týkajú sa aj množstva konštantných aktivít, akými sú napríklad politický dialóg, obchodné záležitosti alebo hospodárska a sociálna spolupráca.

Od roku 2007 sa implementácia jednotlivých národných programov financuje z prostriedkov nástroja európskeho susedstva a partnerstva. Rovnaký nástroj slúži na financovania strategického partnerstva s Ruskom. Nástroj európskeho susedstva a partnerstva disponuje na obdobie 2007 - 2013 rozpočtom vo výške približne 12 miliárd EUR.

Viac informácií

Európska susedská politika English Deutsch español français

Regionální politika EU: Aktuálne informácie
Sociálne médiá