Navigation path

Additional tools

Sanasto

Euroopan lähialue- ja kumppanuusväline (ENPI)

Euroopan naapuruuspolitiikan tavoitteena on tukea poliittisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia uudistuksia seuraavissa Euroopan unionin lähialueilla sijaitsevissa valtioissa: Algeria, Armenia, Azerbaidžan, Valko-Venäjä, Egypti, Georgia, Israel, Jordania, Libanon, Libya, Moldova, Marokko, palestiinalaishallinto, Syyria, Tunisia ja Ukraina. Naapuruuspolitiikan tarkoituksena on lisätä vaurautta, vakautta ja turvallisuutta sekä lujittaa markkinataloutta ja kestävää kehitystä kunkin kumppanimaan kanssa käytävän jatkuvan vuoropuhelun välityksellä.

Politiikan keskeisiin välineisiin kuuluvat toimintasuunnitelmat, joissa asetetaan kullekin kumppanimaalle lyhyen ja keskipitkän aikavälin ensisijaiset tavoitteet. Vaikka toimintasuunnitelmat on räätälöity kunkin maan tilanteeseen, niissä käsitellään yleensä tiettyjä yhteisiä toimenpiteitä, jotka ulottuvat poliittisesta vuoropuhelusta kauppaan sekä taloudelliseen ja sosiaaliseen yhteistyöhön liittyviin aiheisiin.

Yksittäisten maakohtaisten ohjelmien toteuttamista on vuodesta 2007 alkaen rahoitettu Euroopan lähialue- ja kumppanuusvälineestä (ENPI), josta myönnetään rahoitustukea myös Venäjän strategiseen kumppanuuteen. ENPI:n talousarvio on kaudella 2007-2013 noin 12 miljardia euroa.

Lisätietoja

Euroopan naapuruuspolitiikka English Deutsch español français

EU:n aluepolitiikka: Seuraa meitä
Ota yhteyttä
Sosiaalinen media