Navigation path

Additional tools

A–Y

Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrument

Euroopa naabruspoliitika eesmärk on toetada poliitilisi, majandus- ja sotsiaalreforme järgmistes Euroopa Liidu naaberriikides: Alžeeria, Armeenia, Aserbaidžaan, Egiptus, Gruusia, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko, Moldova, Palestiina omavalitsus, Tuneesia, Ukraina ja Valgevene. Euroopa naabruspoliitika eesmärk on suurendada heaolu, stabiilsust ja julgeolekut, tugevdada turumajandust ning edendada püsivat majanduskasvu läbi jätkuva dialoogi iga asjaomase riigiga.

Kõnealuse poliitika üheks põhiinstrumendiks on tegevuskavad, millega püstitatakse iga partnerriigi jaoks lühiajalised ja keskmise tähtajaga prioriteedid. Kuigi tegevuskavad koostatakse iga konkreetset naaberriiki silmas pidades, tuginetakse neis tavaliselt teatavatele ühistele meetmetele, alates poliitilisest dialoogist kuni kaubandusküsimuste ning majandus- ja sotsiaalkoostööni.

Alates 2007. aastast on asjaomaste riikide jaoks koostatud programme rahastatud Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi raames. Viimasest rahastatakse ka strateegilist partnerlust Venemaaga. Ajavahemikul 2007-2013 on Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi eelarve 12 miljardit eurot.

Lisateave

Euroopa naabruspoliitika English Deutsch español français

ELi regionaalpoliitika: Olge kursis