Navigation path

Additional tools

A til Å

Europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI)

EU's naboskabspolitik (ENP) skal støtte den politiske, økonomiske og sociale reformproces i følgende nabolande til EU: Algeriet, Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Egypten, Georgien, Israel, Jordan, Libyen, Libanon, Republikken Moldova, Marokko, Den Palæstinensiske Myndighed, Syrien, Tunesien og Ukraine. Naboskabspolitikken skal bane vejen for velstand, stabilitet, sikkerhed, markedsøkonomi og bæredygtig vækst gennem løbende dialog med parnerlandene.

Handlingsplaner, som er vigtige redskaber i forbindelse med politikken, opstiller prioriteter på kort og mellemlang sigt for hvert partnerland. Selv om handlingsplanerne er skræddersyet til det enkelte land, omfatter de generelt en række fælles aktiviteter - lige fra politisk dialog til handelsrelaterede spørgsmål og økonomisk og socialt samarbejde.

Siden 2007 har de enkelte landeprogrammer modtaget støtte via det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument (ENPI), som også yder økonomisk støtte til det strategiske partnerskab med Rusland. Der er afsat et budget på ca. 12 milliarder euro for perioden 2007-2013.

Læs mere

EU's naboskabspolitik English Deutsch español français

EU Regionalpolitik: Hold dig orienteret!