Navigation path

Additional tools

Od A do Z

Evropský nástroj sousedství a partnerství

Evropská politika sousedství (EPS) se zaměřuje na podporu politických, hospodářských a sociálních reforem v těchto sousedních zemích Evropské unie: Alžírsku, Arménii, Ázerbájdžánu, Bělorusku, Egyptě, Gruzii, Izraeli, Jordánsku, Libanonu, Libyi, Maroku, Moldavsku, Sýrii, Tunisku, Ukrajině a na územích pod Palestinskou samosprávou. Jejím cílem je posilovat prosperitu, stabilitu, bezpečnost, tržní hospodářství a udržitelný rozvoj prostřednictvím pravidelného dialogu s každou partnerskou zemí.

Mezi hlavní nástroje této politiky patří akční plány, které stanovují krátkodobé a střednědobé priority pro každou zemi. I když je každý akční plán přizpůsoben zvlášť konkrétní zemi, obvykle se týkají řady společných činností, jako je politický dialog, obchodní otázky či hospodářská a sociální spolupráce.

Od roku 2007 je provádění programů jednotlivých zemí financováno z evropského nástroje sousedství a partnerství, který také poskytuje finanční podporu pro strategické partnerství s Ruskem. Pro období 2007-2013 má tento nástroj k dispozici rozpočet ve výši téměř 12 miliard eur.

Další podrobnosti

Evropská politika sousedství English Deutsch español français

Regionální politika EU: Buďte v obraze
Sociální média